Iris Automatisering Leunen-Venray


Oplossingen van Iris

Dienstverlening

Iris voert haar werkzaamheden uit met hooggekwalificeerd personeel en gecertificeerde partnes. We zijn echter bovenal dienstverlener, gericht op de ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Projectleiders en contactpersonen zijn bij Iris dan ook mensen met een brede bedrijfskundige blik en -opleiding.
 

Outsourcing, beheer en onderhoud

Iris levert een compleet pakket aan diensten voor outsourcing, beheer en onderhoud. Afnemers met meer dan 100 werkplekken kiezen meestal voor ITC, het Iris Total Care concept. Hierbij wordt de zorg voor de gehele ICT-omgeving aan Iris toevertrouwd. ITC is in die zin uniek, dat het echt 100% dekkend is voor uw behoefte aan ICT-personeel. Inclusief ondersteuning van leveranciers uit aangrenzende gebieden als printen, licht, geluid, datacom, website, etc.. On site en zonder beroep op uw organisatie. Geen beruchte "grijze" gebieden dus. Alles wat ICT en ICT-gelieerd is, is onze zorg en niet de uwe, fixed price.

Innovatie

Uit oogpunt van bedrijfszekerheid is Iris voor de meeste ontwikkelingen trendvolger. Alleen als een technologische doorbraak ontstaat, die functioneel en/of in kosten veelbelovend is, zijn we graag "early adopter". Nieuwe vormen van werkplekvirtualisatie zijn daar een voorbeeld van. In nauwe samenwerking met ontwikkelaars in de VS bouwt Iris haar voorsprong in deze techniek snel uit.

    werkplek automatisering.jpg

    Werkplek automatisering

    De grootste kostenpost is meestal de werkplekautomatisering. Door de unieke werkplekvirtualisatie, die wij toepassen, wordt de beheersbaarheid sterk verbeterd en de kosten per werkplek sterk verlaagd.